• 1987 – 1988 : Λαπατσάνης Π. – Παιδίατρος
 • 1989 – 1990 : Λυρίτης Γ. – Ορθοπεδικός
 • 1991 – 1992 : Κάλος Α. – Ρευματολόγος
 • 1993 – 1994 : Κεχαγιόγλου Κ. – Παθολόγος
 • 1995 – 1996 : Τσακαλάκος Ν. – Ενδοκρινολόγος
 • 1997 – 1998 : Καπετάνος Γ. – Ορθοπεδικός
 • 1999 – 2000 : Καρράς Δ.- Ρευματολόγος
 • 2001 – 2002 : Χατζηδάκης Δ. – Παθολόγος
 • 2003 – 2004 : Λατσός Γ. – Ορθοπεδικός
 • 2005 – 2006 : Σκαραντάβος Γρ. – Ρευματολόγος
 • 2007 – 2008 : Τροβάς Γ. – Ενδοκρινολόγος
 • 2009 – 2010 : Καραχάλιος Θ. – Ορθοπεδικός
 • 2011 – 2012 : Καταξάκη Ε. – Ρευματολόγος
 • 2013 – 2014 : Παπαδοπούλου Φ. – Ενδοκρινολόγος
 • 2015 – 2016 : Κοσμίδης Χ. – Ορθοπεδικός
 • 2017 – 2018 : Κασκάνη Ε. – Ρευματολόγος
 • 2019 – 2020 : Μάκρας Π. – Ενδοκρινολόγος