ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ

Επιστημονική Ημερίδα
αφιερωμένη στη μνήμη
της
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Στο:
Πολιτιστικό – Εκπαιδευτικό Κέντρο
«Γ. ΚΑΙ Χ. ΚΡΑΣΣΑ»
Τζων Κέννεντυ 115Β
Πυλαία, Θεσσαλονίκη
2310309351

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…

WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS
OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DIESEASES
Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-5 Απριλίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Barcelona, Spain

ABSTRACT DEADLINE 27/1/2020

REGISTRATION ARE OPEN

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24-26 Απριλίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-16 Μαϊου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel, Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: 25-28 Νοεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: BITEC Bangkok, Thailand