Ημερομηνία διεξαγωγής: 9 & 10 Οκτωβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DuLac, Ιωάννινα
Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-11 Νοεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ COVID-19
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 24-25 Οκτωβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-21 Νοεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία διεξαγωγής: 25-28 Νοεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: BITEC Bangkok, Thailand