Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γηριατρικής και Γεροντολογίας από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία οργανώνει στο αμφιθέατρο του Αγίου Σάββα μετεκπαιδευτικά μαθήματα πάνω στην Γηριατρική και την Γεροντολογία.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή 15.00-19.00 και θα καλύπτουν σημαντικά θέματα που απασχολούν επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τους μεγάλους ανθρώπους. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME θα χορηγηθούν 63 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Το κόστος για το σύνολο των μαθημάτων είναι 80 ευρώ για τους ειδικούς ιατρούς και 50 ευρώ για τα μέλη της ΕΓΓΕ (Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR0801720290005029076558562) με ταυτόχρονη αποστολή του βιογραφικού στο hagg@gerontology.gr.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές και πληροφορίες: 210-3840317, hagg@gerontology.gr

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 7 – 9 Νοεμβρίου 2019
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 17 Ιουνίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, Αθήνα

This year the scientific program of the 8th Panhellenic Congress of the Working Group of the

Hellenic Atherosclerosis Society

is proud to host a very interesting session

jointly organized with the

European Atherosclerosis Society (EAS)

Find out more about this year’s program HERE

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ομάδων Εργασίας
Ημερομηνία διεξαγωγής: 29 & 30 Νοεμβρίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel, Αθήνα

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων
Ημερομηνία διεξαγωγής: 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2019
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος διεξαγωγής: Αίγλη Ζαπείου (Αίθ. Ολυμπία), Αθήνα

WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS
OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DIESEASES
Ημερομηνία διεξαγωγής: 2-5 Απριλίου 2020

Τόπος διεξαγωγής: Barcelona, Spain