ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
KRAKOW, POLAND
October 1, 2021 until January 17, 2022!