Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων 2021

 • ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 3-6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, AKS Conference Centre, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
 • 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Μ.Μ.Ο, 5-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, Divani Caravel, ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • 22 – 26 ΜΑΪΟΥ 2021, Digital Congress, ECE
 • 2 – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, Virtual Congress, EULAR
 • 30 ΙΟΥΝΙΟΥ – 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, Digital Congress, EFORT
 • 26 – 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, Virtual Congress, WCO-IOF-ESCEO
 • 1 – 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ΤΟΡΟΝΤΟ, ASBMR
 • 24 – 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, WCO-IOF-ESCEO
 • 7 – 10 ΜΑΪΟΥ 2022, ΕΛΣΙΝΚΙ, ECTS
 • 9 – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΣΤΙΝ, ASBMR
 • 13 – 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, ASBMR