ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Μ.Μ.Ο

Για την πρόσκληση πιέστε εδώ…