• 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 3 –5 Δεκεμβρίου 1992, Αθήνα
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 1 – 3 Δεκεμβρίου 1994, Αθήνα
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 7 – 9 Δεκεμβρίου 1995, Θεσσαλονίκη
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 12 – 14 1996, Αθήνα
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 27 – 30 Νοεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 12 – 14 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 28 – 30 Μαίου 1999, Χαλκιδική
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 25 – 28 Μαίου 2000, Αθήνα
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 26 – 29 Απριλίου 2001, Ρέθυμνο Κρήτης
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 18 – 21 Απριλίου 2002, Μύκονος
 • 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 17 – 20 Απριλίου 2003, Αθήνα
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 29 Απριλίου έως 1 Μαίου 2004, Λήμνος
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 22 – 24 Απριλίου 2005, Αθήνα
 • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 7 – 9 Απριλίου 2006, Θεσσαλονίκη
 • 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 25 – 27 Μαίου 2007, Πάφος Κύπρου
 • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 6 – 8 Ιουνίου 2008, Κως
 • 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 15 – 17 Μαίου 2009, Κρήτη
 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 14 – 16 Μαίου 2010, Aθήνα
 • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 7 – 9 Οκτωβρίου 2011, Ιωάννινα
 • 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012, Χανιά (Για τις παρουσιάσεις πιέστε εδώ… )
 • 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Βόλος (Για τις παρουσιάσεις πιέστε εδώ… )
 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2014, Βόλος (Για τις παρουσιάσεις πιέστε εδώ… )
 • 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 16–18 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη
 • 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 4–6 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα
 • 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 20–22 Οκτωβρίου 2017, Ρόδος
 • 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 2-4 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη